اخبار

پژوهش و فناوری

سه شنبه 27 فروردین 1398

دوره های قابل برگزاری مرکز شایستگی های حرفه ای دانشجویان(SCD)

لیست دوره های قابل برگزاری مرکز شایستگی های حرفه ای دانشجویان(SCD) در فایل زیر پیوست شده است. این دوره ها بر اساس نیاز دانشجویان و در صورت به حد نصاب رسیدن (12 الی 24 نفر) ...

پژوهش و فناوری

شنبه 11 اسفند 1397

جذب ایده های خلاق با اکران و تحلیل فیلم استیوجابز

اکران و تحلیل فیلم استیوجابز با هدف جذب ایده های خلاق و کارآفرینی  به همت مرکزنوآوری و شکوفایی مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد و با همکاری مرکز نوآوری پارک علم و ...

پژوهش و فناوری

دوشنبه 6 اسفند 1397

برگزاری ورکشاپ های تصویرگری

سلسله ورکشاپ های تصویرگری توسط  پلی کلینیک کارآفرینی شبکه جامع دانشگاه های خراسان رضوی با ارائه خانم ها سعیده نصرتی فرد، صبا دارابیان و شیما عطاری در روزهای پنجم ...

پژوهش و فناوری

سه شنبه 30 بهمن 1397

نخستین جلسه ارزیابی و داوری ایده های دانشجویان مؤسسه آموزش عالی فردوس

نخستین جلسه ارزیابی و داوری ایده های دانشجویان مؤسسه آموزش عالی فردوس با حضور دکتر علم الهدائی مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فن آوری خراسان، امیراقبال حیدرپور مدیر ...

پژوهش و فناوری

پنجشنبه 18 بهمن 1397

افتتاح مرکز ارتقا شایستگی های حرفه ای دانشجویان(SCD)در مؤسسه آموزش عالی فردوس

همزمان با ایام ا... دهه فجر مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان(SCD) در مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد با حضور حیدر خوش نیت فرماندار مشهد  و افشین رحیمی مدیرکل ...

پژوهش و فناوری

یکشنبه 30 دی 1397

برگزاری اولین کارگاه آموزشی توسط کلینیک کارآفرینی شبکه جامع دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

اولین کارگاه آموزشی توسط کلینیک کارآفرینی شبکه جامع دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد. این کارگاه با موضوع " ...

پژوهش و فناوری

چهارشنبه 19 دی 1397

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران مراکز نوآوری استان خراسان رضوی

نشست هم اندیشی مدیران مراکز نوآوری استان خراسان رضوی با هدف بررسی چالش های اشتغال دانشجویان با حضور مدیر مراکز نوآوری و شکوفایی پارک علم و فناوری استان خراسان ...

پژوهش و فناوری

یکشنبه 9 دی 1397

اضافه شدن مجموعه 85 جلدی کامل فصلنامه تخصصی هنر به منابع کتابخانه مؤسسه

مجموعه 85 جلدی کامل فصلنامه تخصصی هنر به منابع کتابخانه مؤسسه اضافه ...