اطلاعیه ها

چهارشنبه 24 آبان 1396
اطلاعیه

برنامه نشست های صمیمی دانشجویی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

برنامه نشست های صمیمی دانشجویی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در موسسه آموزش عالی فردوس برگزار می ...


چهارشنبه 24 آبان 1396
اطلاعیه

برگزاری نمایشگاه کتاب با همکاری انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد از 24 الی 30 آبان ماه 1396

برگزاری نمایشگاه کتاب با همکاری انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد از 24 الی 30 آبان ماه 1396 در موسسه آموزش عالی فردوس در ساختمان اداری برگزار می ...


چهارشنبه 24 آبان 1396
اطلاعیه

فراخوان همایش ملی نقش خراسان شکوفایی هنر ایرانی - اسلامی

فراخوان همایش ملی نقش خراسان شکوفایی هنر ایرانی - ...


دوشنبه 22 آبان 1396
اطلاعیه

سفر علمی سبزوار نیشابور

سفر علمی سبزوار نیشابور با همکاری انجمن علمی ...


یکشنبه 21 آبان 1396
اطلاعیه

تازه های کتاب

تازه های کتاب ...