لیست خوابگاه های دانشجویی غیردولتی مورد تایید دفتر نظارت و ارزیابی

یکشنبه 1 مهر 1397 اطلاعیه
محمدرضا محبی
  • لیست خوابگاه های دانشجویی غیردولتی(خواهران – برادران) مورد تایید دفتر نظارت و ارزیابی در سال تحصیلی 98- 97  به شرح زیر می باشد:

   ظرفیت

نام خوابگاه

مدیریت

شماره تماس

      نشانی

85

ارغوان(دخترانه)

خانم مکی

09151644869

امامت 48- پلاک20

70

مشکات(دخترانه)

خانم محمدیون

09156143123

38901471

وکیل آباد61- بین قدیر 3 و 5- پلاک 47

 

90

پردیس(دخترانه)

آقای واحدی

09373077960

38402348

بین کوهسنگی 3و1/3- پلاک 95

40

ثمانه(دخترانه)

آقای جودی

09153144105

37270880

خیابان دانشگاه 9 – پلاک 14

100

صدف(دخترانه)

خانم جلالیان

09154355979

خیابان سید رضی 7 – پلاک 223/

60

خردگرایان مطهر(دخترانه)

آقای نظافت

09159101126

کوثر 45- پلاک 2

70

کیمیا(دخترانه)

خانم نقویان

09157998516

38671060

میدان تربیت- شهید قانع 18 – پلاک 18

50

معصومه(دخترانه)

خانم عطاریانی

09364308110

36071470

امامت 38 – پلاک پلاک 7

40

آرام (پسرانه)

آقای جمشیدی

09153157392

33435266

ایستگاه مترو 17 شهریور- فدائیان اسلام 15- ابوحامد 1- پلاک 169

70

آیندگان (پسرانه)

خانم پور رحیمی

09153184429

36033074

سید رضی 55- پلاک 246

110

نوید(پسرانه)

آقای حسینی

09154800045

38816491

ایستگاه مترو کوثر- وکیل آباد 10- پلاک 6

70

ولایت(پسرانه)

آقای کریمی

09171671911

36013249

امامت 32- پلاک 32

60

  پارس نو(پسرانه)

آقای قوی )تیموری)

09368152779

دور میدان سعدی

 

 

 

 

 

 

 


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 مجازلیست خوابگاه ها.pdf 1 یکشنبه مهر 1397 دانلود