اطلاعیه شهریه دانشجویان

پنجشنبه 28 دی 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

قابل توجه دانشجویان گرامی:   

 

با توجه به شروع انتخاب واحد از تاریخ 96/11/07 لغایت 96/11/13

کلیه دانشجویان عزیز موظفند طبق جدول زیر وبه صورت الکترونیکی شهریه خود را جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96 از طریق پرتال دانشجویی واریز نمایند در غیر اینصورت امورمالی هیچگونه مسوولیتی در قبال بسته بودن پرتال دانشجویی نخواهد داشت.

 

تاریخ تسویه حساب

علی الحساب شهریه ثابت ومتغیر

گروه آموزشی

تحویل چک شهریه متغیر تا تاریخ 96/11/27

 

شهریه ثابت

تمامی دانشجویان ورودی قبل از 1394

تسویه تا تاریخ 97/03/10

7/000/000ریال

حسابداری کاردانی وکارشناسی

تسویه تا تاریخ 97/03/10

7/000/000ریال

بازرگانی کاردانی وکارشناسی

تسویه تا تاریخ 97/03/10

8/000/000ریال

تمامی گروه های فنی ومهندسی وهنرکاردانی وکارشناسی

تسویه تا تاریخ 97/03/10

10/000/000ریال

حسابداری-بازرگانی کارشناسی ارشد

تسویه تا تاریخ 97/03/10

12/000/000ریال

تمامی گروهای فنی ومهندسی وهنرکارشناسی ارشد

 

 

ضمنا دانشجویان ورودی بعد از 1394 می توانند الباقی شهریه خود را به صورت اقساط پس از واریز مبلغ علی الحساب  به طور ماهیانه تا قبل ازشروع امتحانات پایان نیمسال 97/03/15ه صورت الکترونیکی از طریق پرتال دانشجویی خود پرداخت نمایند.

دانشجویان گرامی لازم است طوری برنامه ریزی فرمایند تا برای نیمسال های بعدی از نظر پرداخت شهریه دچارمشکل نشوند.

 

کلیه دانشجویان ورودی قبل از 1394 موظفند نسبت به تحویل چک بابت شهریه متغیر خودتا تاریخ  96/11/27  اقدام  نمایند در غیر اینصورت پرتال دانشجوئی آنان بسته وهیچگونه خدماتی به آنان ارائه نخواهد شد.


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات