نتایج نهایی برگزیدگان بخش المان چهارمین سوگواره بین المللی نگاه عاشورایی

چهارشنبه 8 آذر 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

نتایج نهایی برگزیدگان بخش المان چهارمین سوگواره بین المللی نگاه عاشورایی به ترتیب رتبه، توسط دیبرخانه مسابقه به شرح زیر اعلام گردید:

نفرات برتر:
رتبه اول: یاشار خزائی، حامد علی عسگری
رتبه دوم: سمیه جعفری، روناک گودرزی
رتبه سوم: رضا احمدپور
رتبه چهارم: زهرا رضایی، صدیقه واعظی، مرضیه نظری، نجمه حسینی، راحله رضایی، عباسعلی آزاده
رتبه پنجم: محمدرضا پیمان
تقدیری داوران و دبیر: زهره علی اکبریان