برنامه نشست های صمیمی دانشجویی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

چهارشنبه 24 آبان 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

برنامه نشست های صمیمی دانشجویی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در موسسه آموزش عالی فردوس برگزار می شود.


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات