بازدید دانشجویان از نمایشگاه شهر هوشمند و بیست‌و‌یکمین نمایشگاه ایرانکام

یکشنبه 9 دی 1397 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

اعزام و بازدید رایگان دانشجویان مؤسسه فردوس از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی"ایرانکام " و هشتمین نمایشگاه تخصصی "شهر هوشمند"

زمان: پنجشنبه 13 دی، ساعت 15:30، از مقابل مؤسسه

مکان: نمایشگاه بین المللی مشهد