ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد/قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی سال 1394

دوشنبه 12 آذر 1397 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی سال 1394

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد از بین دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 94 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که تا پایان نیمسال ششم تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی از نظر معدل در جمع 15 درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم  ورودی قرار گرفته اند، مازاد بر ظرفیت پذیرش، #کارشناسی_ارشد دانشجو بپذیرد.

لازم به ذکر است که این شرایط حداقلی بوده و پس از بررسی پرونده در گروه آموزشی و تایید شورای مرکزی ، دانشجویان برجسته انتخاب و به سازمان سنجش معرفی خواهند شد.

دانشجویان می توانند جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس http://vpap.um.ac.ir مراجعه نمایند.