اخبار

دوشنبه 17 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک - کارگاه طراحی حروف 2

ژوژمان کارگاه طراحی حروف 2- کارشناسی ناپیوسته. زیرنظر استاد  محمد محسن ...


یکشنبه 16 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی - کارگاه طراحی فیگور(سطح2)

ژوژمان کارگاه طراحی فیگور(سطح2) گروه نقاشی_ زیر نظر استاد محب الاسلام مباحث اصلی ترم: تناسبات، کنتراست و تنوع خاکستری ها، ساده سازی، گروه بندی فیگور، گروه بندی ...


شنبه 15 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -طراحی و بیان تجسمی(2)

ژوژمان طراحی و بیان تجسمی(2) کارشناسی گروه نقاشی_ زیرنظر استاد مسعود رستگار مباحث اصلی ترم : انتخاب ابژه های متفاوت با توجه به علاقه و میل دانشجویان و  استفاده ...


شنبه 15 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی - کارگاه نقاشی 1با محوریت طبیعت بی جان

ژوژمان کارگاه نقاشی 1_گروه کارشناسی نقاشی با محوریت طبیعت بیجان - زیر نظر استاد مسعود رستگار. مباحث اصلی ترم : تلاش بر آن بوده تا دانشجویان درک بهتری از تعدد رنگ و ...


شنبه 15 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی-کارگاه طراحی سطح دو 3(طراحی چهره)

ژوژمان کارگاه طراحی سطح 2گروه نقاشی(طراحی چهره) زیرنظر استاد طاهر موسوی مباحث اصلی ترم؛ تمرین تناسبات و شناخت ساختار در چهره تشخیص و تفکیک حوزه نور و سایه، ...