اخبار

شنبه 15 تیر 1398
پژوهش و فناوری

برگزاری نشست شورای پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9

نشست شورای پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور به میزبانی مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار ...


پنجشنبه 13 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه نقاشی منظره)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه نقاشی منظره_ زیر نظر استاد علیرضا طاهری ...


یکشنبه 9 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه طراحی دو )

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه طراحی دو _ زیر نظر استاد ...


یکشنبه 9 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه طراحی دو )

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه طراحی دو _ زیر نظر استاد ...


پنجشنبه 6 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (کارگاه نقاشی دیواری)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی (  کارگاه نقاشی دیواری_زیر نظر استاد ...