اخبار

شنبه 22 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی - کارگاه انسان، طبیعت،طراحی

ژوژمان کارگاه انسان، طبیعت،طراحی-گروه نقاشی- زیر نظر استاد ...


پنجشنبه 20 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری - کارگاه ارتباط تصویری 2

ژوزمان کارگاه ارتباط تصویری ۲ - گروه ارتباط تصویری/ زیرنظر استاد: آزیتا ...


پنجشنبه 20 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری - کارگاه ارتباط تصویری 1

ژوژمان کارگاه ارتباط تصویری یک - زیرنظر استاد آزیتا ...


چهارشنبه 19 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

بازدید ریاست و معاون آموزشی مؤسسه از روند برگزاری امتحانات پایان ترم

نخستین روز برگزاری امتحانات بر اساس برنامه از پیش تعیین شده طبق مقررات و با نظم و آرامش برگزار شد.  ریاست و معاون آموزشی مؤسسه نیز از روند برگزاری امتحانات پایان ...


چهارشنبه 19 دی 1397
صفحه اصلی

نشست ریاست مؤسسه با اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی تبلیغات خراسان رضوی

نشست ریاست ، معاون آموزشی و اعضای هیات علمی گروه گرافیک و ارتباط تصویری مؤسسه با اعضای انجمن صنفی تبلیغات استان خراسان رضوی  برگزار شد.. در این نشست آقای جلیلی ...