اخبار

سه شنبه 18 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه نقاشی موضوعی 3

ژوژمان کارگاه نقاشی موضوعی 3،گروه کارشناسی ناپیوسته نقاشی  زیر نظر استاد علیرضا طاهری ...


سه شنبه 18 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی - کارگاه نقاشی دیواری

ژوژمان کارگاه نقاشی دیواری گروه نقاشی - زیر نظر استاد ...


سه شنبه 18 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه هندسه مناظر و مرایا

 ژوژمان کارگاه هندسه مناظر و مرایا- گروه نقاشی- زیر نظر استاد ...


سه شنبه 18 دی 1397
صفحه اصلی

نشست هم اندیشی ریاست، معاونان آموزشی و پژوهشی با اعضای هیئت علمی و مدیران گروه

نشست هم اندیشی ریاست، معاونان آموزشی و پژوهشی  با اعضای هیئت علمی و مدیران گروه  به منظور بررسی تمهیدات لازم جهت برگزاری امتحانات پایان ترم ، مسائل پژوهشی به ...


دوشنبه 17 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه گرافیک - کارگاه انسان، طبیعت، طراحی

ژوژمان کارگاه انسان، طبیعت، طراحی - زیرنظر استاد ...