اخبار

دوشنبه 8 بهمن 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری - طراحی 2معماری

ژوژمان طراحی2 معماری  - گروه معماری - زیرنظر استاد ...


دوشنبه 8 بهمن 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری -درک و بيان معماری 1

ژوژمان درک و بيان معماری  1-گروه معماری - زیرنظر استاد ...


دوشنبه 8 بهمن 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه معماری -درک و بيان معماری ٢

ژوژمان درک و بيان معماری 2-گروه معماری - زیرنظر استاد ...


دوشنبه 8 بهمن 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

بازدید ریاست و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه از ژوژمان های گروه معماری

ریاست ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر فرهنگی مؤسسه از ژوژمان های دانشجویان گروه معماری بازدید ...


جمعه 5 بهمن 1397
دانشجویی و فرهنگی

برگزاری هفتمین نشست علمی کانون فیلم و عکس مؤسسه با اکران و نقد و بررسی فیلم "شلاق"

هفتمین نشست علمی کانون فیلم و عکس مؤسسهٔ آموزش عالی فردوس مشهد صبح جمعه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی هویزه برگزار شد. دکتر محمد مهدی سرگلزهی معاون فرهنگی مؤسسه ...