اخبار

چهارشنبه 19 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

چاپ و تدوین کتاب های داستانی برای کودکان توسط دانشجویان گروه ارتباط تصویری

محمد ابوترابی از اساتید گروه هنر مؤسسه در دیدار  با ریاست و معاون آموزشی  از چاپ و تدوین  کتاب های داستانی برای کودکان توسط دانشجویان گروه  ارتباط تصویری ...


چهارشنبه 19 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری -ژوژمان طراحی نشانه

ژوژمان طراحی نشانه- گروه ارتباط تصویری-زیرنظر استاد سحر ...


سه شنبه 18 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه ارتباط تصویری - تصویرسازی ۲

ژوژمان تصویرسازی ۲ کارشناسی پیوسته زیرنظر استاد لادن ...


سه شنبه 18 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه نقاشی طبیعت

ژوژمان کارگاه نقاشی طبیعت زیر نظر استاد محمد ابوترابی خلاصه از سر فصل کارگاه : هدف در این کارگاه ایجاد دستاوردها وانگیزه های زیر بوده فاز یک کلاس  خارج ...


سه شنبه 18 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی -کارگاه نقاشی موضوعی 3

ژوژمان کارگاه نقاشی موضوعی 3،گروه کارشناسی ناپیوسته نقاشی  زیر نظر استاد علیرضا طاهری ...