اخبار

پنجشنبه 23 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

مدیریت کسب و کار الکترونیک گامی موثر در جهت تحقق شعار سال

سرپرست موسسه آموزش عالی فردوس گفت: اولین همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق شعار سال برگزار خواهد شد، زیرا تا اقتصاد مقاومتی ...


چهارشنبه 22 فروردین 1397
پژوهش و فناوری

نشست خبری "دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی"

نشست خبری "دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی" ، "اولین همایش ملی مدیریت و کسب  وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی " ...


دوشنبه 25 دی 1396
پژوهش و فناوری

رتبه سوم موسسه آموزش عالی فردوس در ارزیابی پژوهشی موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

در ارزیابی پژوهشی موسسات آموزش عالی در سطح استان خراسان رضوی  موسسه آموزش عالی فردوس موفق به اخذ رتبه سوم شد. در این ارزیابی جهاد دانشگاهی مشهد رتبه اول را کسب و ...


سه شنبه 12 دی 1396
پژوهش و فناوری

لیست مجلات جعلی و معتبر

لیست مجلات نا معتبر و معتبر اعلامی وزارت علوم در فایل های پیوست شده زیر ...


چهارشنبه 29 آذر 1396
پژوهش و فناوری

«غرفه مؤسسه آموزش عالی فردوس در نمایشگاه بین‌المللی مشهد، هفته پژوهش و فناوری»

عکس های مربوط به «غرفه مؤسسه آموزش عالی فردوس در نمایشگاه بین‌المللی مشهد» درهفته پژوهش و ...