اخبار

سه شنبه 22 آبان 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

رزومه اعضای هیات علمی-آقای طاهری مقدم

موسسه اموزش عالی فردوس به عنوان یکی از موسسات آموزش عالی  موفق در خراسان رضوی به برکت برخورداری از استادان فرهیخته و با تجربه به یک قطب علمی ، فرهنگی و هنری مطرح در ...