جلسه ستاد ازدواج دانشجویی استان خراسان رضوی

دوشنبه 14 اسفند 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

با حضور مسئولان ستاد ازدواج دانشجویی و رابطین فرهنگی دانشگاه های استان،جلسه ستاد ازدواج دانشجویی  خراسان رضوی برگزار شد.

در این نشست  که به  منظور هماهنگی و اخذ تصمیمات نهایی در خصوص برگزاری سفرهای تفریحی- آموزشی شمال، صورت گرفت، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای برنامه های آموزشی ششمین جشنواره مسیر خوشبختی، نحوه برگزاری برنامه های اردویی جشنواره و تامین اعتبارات مالی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین موضوع اعزام دانشجویان برتر جشنواره به سفر تفریحی-آموزشی شمال و نحوه تامین اعتبارات آن از سوی ستاد ازدواج و رابطین فرهنگی دانشگاه ها بررسی و مقرر شد طبق سنوات قبل کلیه هزینه های اسکان، تغذیه، آموزش، اساتید و برنامه های فرهنگی به عهده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و هزینه ایاب - ذهاب نیز به صورت مشترک از دانشگاه های مربوطه و دانشجویان آنان ( ۵۰درصد دانشگاه و ۵۰ درصد دانشجو) دریافت شود.