نمایشگاه آثار دانشجویان کارشناسی ارشد هنراسلامی

شنبه 21 بهمن 1396 فرهنگی و دانشجویی
محمدرضا محبی

گزارش تصویری از نمایشگاه  آثار دانشجویان کارشناسی ارشد هنراسلامی موسسه آموزش عالی فردوس و تهیه گزارش توسط صداوسیمای مرکز خراسان از این نمایشگاه


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 گزارش صداوسیما.mp4 16 چهارشنبه اسفند 1396 دانلود