«غرفه مؤسسه آموزش عالی فردوس در نمایشگاه بین‌المللی مشهد، هفته پژوهش و فناوری»

چهارشنبه 29 آذر 1396 پژوهش و فناوری
محمدرضا محبی

عکس های مربوط به «غرفه مؤسسه آموزش عالی فردوس در نمایشگاه بین‌المللی مشهد» درهفته پژوهش و فناوری