بازدید رئیس شورای استانی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان خراسان رضوی از غرفه موسسه آموزش عالی فردوس در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

شنبه 28 اردیبهشت 1398 دانشجویی و فرهنگی
فروغ فرخ پور

حجت الاسلام و المسلمین ترابی، رئیس شورای استانی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان خراسان رضوی و  معاونت محترم ایشان حجت الاسلام و المسلمین احمدزاده از غرفه موسسه آموزش عالی فردوس در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بازدید کردند.