مؤسسه آموزش عالی فردوس

مؤسسه آموزش عالي فردوس در سال 1384 با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعالیت خود را به عنوان یک واحد دانشگاهی آغاز کرد. مؤسسه آموزش عالی فردوس تنها مؤسسه آموزش عالی است که در منطقه شرق کشور دارای رشته های متنوع هنری در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.

 

دانشکده ها و رشته‌های تحصیلی

رشته‌های مختلف این موسسه در قالب سه شاخۀ «معماری و هنر اسلامی» ، «هنرهای تجسمی و موسیقی» و «مدیریت، حسابداری و فناوری اطلاعات» در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد راه‌اندازی شده است.

  • کارشناسی ارشد: هنر اسلامی _ تصویرسازی _ ارتباط تصویری _ نفاشی _ معماری داخلی _ مدیریت بازرگانی _ حسابداری _ پژوهش هنر؛
  • کارشناسی پیوسته: نوازندگی سازهای ایرانی _ نقاشی _ ارتباط تصویری _ صنایع دستی _ مهندسی معماری _ حسابداری _ مدیریت بازرگانی؛
  • کارشناسی ناپیوسته: نقاشی _ ارتباط تصویری _ معماری _ مدیریت بازرگانی  _ نرم افزار کامپیوتر _ حسابداری ؛
  • کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای و کاردانش(: نقشه کشی معماری _ گرافیک _ حسابداری بازرگانی _ نرم‌افزار کامپیوتر _ هنرهای تجسمی (نقاشی).
  • کاردانی ناپیوسته: گرافیک _ مدیریت بازرگانی _ حسابداری؛