Logo

مازیار قربانی

درباره من

مازیار قربانی

 ۱۳۶۴


کارشناس ارشد نوازندگی گیتار کلاسیک از دانشگاه هنر تهران