Logo

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد

Ferdows institute of higher education
برگزاری دوره آموزشی مثلث کارپمن برای دانشجویان

برگزاری دوره آموزشی مثلث کارپمن برای دانشجویان

 دوره آموزشی مثلث کارپمن با موضوع چگونه در روابط عاطفی، قربانی، ناجی یا زجر دهنده نباشیم؟ نگاه روانشناسی به مسئولیت‌ها در
 
زندگی،توسط بسیج دانشجویی مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار گردید. 
 
 
مدرس : استاد برجسته سرکار خانم ملیحه رضایی ، دانشجوی دکتری روانشناسی
 
 
 
 
 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد