ارتباط تصویری

هنرهای تجسمی و موسیقی

مهدی اشراقی (مدیر گروه کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد)

مجید حیدری (مدیر گروه کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)

First sample avatar image

مجید حیدری

استادیار

First sample avatar image

وحید خضری

مربی

First sample avatar image

بیتا افخمی

مربی

علی موسوی

ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 چارت کاردانی پیوسته گرافیک.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
2 چارت کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
3 چارت کارشناسی ارتباط تصویری.pdf 23 سه شنبه آبان 1396 دانلود
ردیف نام چارت تاریخ ثبت دانلود
1 جدیدارتباط تصویری.pdf 24 چهارشنبه آبان 1396 دانلود
2 کاردانی پیوسته گرافیک.pdf 24 چهارشنبه آبان 1396 دانلود