اخبار

آموزش و تحصیلات تکمیلی

شنبه 17 آذر 1397

جلسه مدیران گروههای آموزشی با معاونت آموزشی

در راستای هماهنگی های بیشتر و پیگیری امور آموزشی جلسه مدیران محترم گروه های آموزشی با حضور معاونت محترم آموزشی آقای دکتر مجتبوی در تاریخ 97/09/15 در اتاق جلسات مؤسسه ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

شنبه 17 آذر 1397

گزارش تصویری از ژوژمان میان ترم کارگاه هندسه مناظر و مرایا

ژوژمان میان ترم کارگاه هندسه مناظر و مرایا،دانشجویان مقطع کارشناسی نقاشی زیر نظر استاد اکبرزاده برگزار ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

سه شنبه 13 آذر 1397

نشست تخصصی اساتید گروه نقاشی موسسه

نشست تخصصی اساتید گروه نقاشی مؤسسه، با حضور مدیر گروه و اعضای هیئت علمی گروه نقاشی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی فردوس ؛ در این جلسه اساتید به ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

یکشنبه 11 آذر 1397

ژوژمان میان ترم کارگاه نقاشی یک

ژوژمان میان ترم کارگاه نقاشی یک گروه نقاشی با موضوع طبیعت بیجان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی فردوس ؛ دانشجویان در این درس با دغدغه ی تاثیر رنگها ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

پنجشنبه 8 آذر 1397

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباط تصویری از کارگاه های چاپ و لیتوگرافی در شهرک صنعتی توس

جمعی از  دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباط تصویری به منظور درک بهتر درس چاپ به همراه استاد خود از کارگاه های چاپ و لیتوگرافی در شهرک صنعتی توس مشهد بازدید ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه 7 آذر 1397

ژوژمان تمرین های طراحی میان ترم دانشجویان گروه نقاشی درس "طراحی و بیان تجسمی"

ژوژمان تمرین های طراحی میان ترم دانشجویان گروه نقاشی درس "طراحی و بیان تجسمی" زیر نظر استاد رستگار برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی فردوس ؛ ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

سه شنبه 6 آذر 1397

ژوژمان تمرین های طراحی میان ترم دانشجویان گروه نقاشی

ژوژمان تمرین های طراحی میان ترم گروه نقاشی دانشجویان استاد  صباغیان با موضوع (خطوط محیطی اجسام با در نظر داشتن و رعایت ترکیب بندی افقی و عمودی و آشنایی با ترکیب ...

آموزش و تحصیلات تکمیلی

شنبه 3 آذر 1397

حضور دکتر مجتبوی معاونت آموزشی مؤسسه در برنامه زنده "صبح خراسانی " ، سیمای خراسان رضوی به مناسبت هفته وحدت

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی فردوس ؛ دکتر مجتبوی معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی فردوس  با حضور در برنامه زنده   "صبح خراسانی " ، سیمای خراسان ...