سیستم آموزشی
گردش مکاتبات
پست الکترونیک
کتابخانه مرکزی
مدیریت کلاسها
دانش آموختگان

آمار بازدید

6.png5.png1.png9.png7.png
امروز214
دیروز354
این هفته2582
این ماه6368
کل65197

  • آی پی: 23.20.120.3
یکشنبه, 30 مهر 1396 15:13

تسهیلات


شرايط و ضوابط بازپرداخت وام:

1- دانشجوياني که موفق به پايان دوره تحصيلي خود شده اند ، پس از فراغت از تحصيل نسبت به پرداخت کل بدهي به حساب صندوق رفاه و يا اخذ دفترچه اقساط اقدام نمايند. زمان تعيين تکليف بدهي براي کليه دانشجويان (مشمول و غيرمشمول) حداکثر 9 ماه پس از فراغت از تحصيل مي باشد. در صورتي که پس از 9 براي گرفتن دفترچه اقساط مراجعه نمايد ، ديگر بدهي قابل تقسيط نبوده و دانشجو مي بايست کل بدهي را يکجا پرداخت نمايد.

2- تعداد و مبلغ اقساط بهره مندان از تسهيلات وام توسط صندوق رفاه دانشجويات تعيين خواهد شد.

3- طول مدت بازپرداخت با توجه به ميزان بدهي حداکثر 5 سال مي باشد.

4- مبلغ 10% از کل بدهي قابل تقسيط هنگام فراغت از تحصيل و صدور دفترچه اقساط بايستي به طور يکجا توسط دانشجو واريز و اصل فيش واريزي تحويل شود.مانده بدهي تقسيط خواهد شد.
تذکر1: بدهي دوران تحصيل دانش آموختگان فوت شده و جانباز و از کار افتاده کلي و شهدا به جز موارد غير قابل تقسيط و با رعايت ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجويان بخشوده مي گردد.

5- فارغ التحصيلان مراکز آموزش عالي داخل کشور که خدمت نظام وظيفه خود را قبل از شروع به تحصيل انجام داده يا به نوعي از انجام خدمت وظيفه معاف شده و يا مي شوند ملزم هستند حداکثر 9 ماه پس از فراغت از تحصيل با سپردن تعهد لازم به صندوق ، ديون تحصيلي خود را بر اساس دفترچه ، شخصا و يا از طريق محل اشتغال بازپرداخت نمايد و در صورتيکه بيش از 3 بار متوالي در پرداخت اقساط بذهي خود تاخير نمايند ، بدهي آنان به دين حال تبديل خواهد شد.

6- تاريخ آغاز بازپرداخت بدهي فارغ التحصيلان مراکز آموزش عالي داخل کشور که مشمول انجام خدمت نظام وظيفه مي باشند حداکثر به 9 ماه بعد از انجام نظام وظيفه آنان موکول مي گردد.(با رعايت بند 1)

7- بدهکاران داراي دفترچه اقساط مي بايست در تاريخ سررسيد هر يک از اقساط ، به يکي از شعب بانک تجارت (و يا بانک ملي با توجه به شماره حساب مندرج در دفترچه اقساط صادر شده) در سراسر کشور مراجعه و مبلغ بدهي خود را به حساب مندرج در فيش و نسخه دوم (رسيد پرداخت کننده) را تا تسويه حساب نهايي نزد خود نگهداري نمايند. ضمنا در خصوص واريز مبالغ در بانک تجارت به شماره مشتري 15 رقمي قيد شده در فيش و پرفراژ بانکي دقت شده و در صورت مغايرت بلافاصله توسط کاربر بانک ، نسبت به رفع آن اقدام گردد.

8- صدور و ارسال هرگونه تائيديه تحصيلي و يا ارسال ريز نمرات و همچنين معرفي به حوزه نظام وظيفه منوط به صدور دفترچه اقساط مي باشد و تسليم اصل مدارک پس از استرداد کل بدهي و انجام تعهدات قانوني ديگر مي باشد.

9- فارغ التحصيلان داراي دفترچه اقساط که در مقاطع بالاتر تحصيلي در دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه هاي غير دولتي پذيرفته مي شوند (با حفظ وقفه تحصيلي حداکثر يک سال ، حدفاصل دو مقطع) مي توانند با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل بعد از دريافت دفترچه اقساط المثني ، بازپرداخت بدهي خود را به پس از فراغت از تحصيل در مقطع بالاتر انتقال دهند.(در صورت عدم مراجعه دانشجو بايستي طبق سررسيد دفترچه ، اقساط خود را پرداخت نمايد)

10- دانشجويان انصرافي ، تارک تحصيل و اخراجي ملزم به بازپرداخت کامل و يکجاي کل وام هاي دريافتي و هزينه هاي مربوط به خوابگاه دانشجويي مي باشند.

11- انتقال بدهي دانشجويان در يک دوره آموزشي در دانشگاه هاي يکسان همان رشته و همان دوره آموزشي بلامانع مي باشد. در غير اينصورت دانشجوي انصرافي محسوب گرديده و طبق مقررات مي بايست کل بدهي خود را پرداخت نمايد.

12- در سايت صندوق رفاه دانشجويان قسمتي به نام پرتال دانشجويي موجود مي باشد که از زمان دريافت تسهيلات از صندوق و واريز کامل بدهي بعد از فراغت از تحصيل ، دانشجو مي تواند روند دريافت و بازپرداخت تسهيلات خود را مشاهده و در صورت تمايل نسبت به واريز اقساط خود به صورت اينترنتي اقدام نمايد.