اطلاعیه ثبت نام کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 اطلاعیه
محمدرضا محبی

با توجه به شروع ثبت نام و انتخاب رشته دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397 به استحضار می رساند مؤسسه آموزش عالی فردوس مهرماه سال 1397 برای کد رشته های زیر از ططریق ثبت نام در سایت سازمان سنجش اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.

           

ردیف

کد رشته

نام رشته

1

2578

نرم افزار

2

4392

حسابداری

3

4537

مدیریت

4

4946

ارتباط تصویری

5

4986

نقاشی

6

2967

معماری

 


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات