برگزاری چهارمین دوره نظریه های زیبایی شناسی

چهارشنبه 22 فروردین 1397 اطلاعیه
محمدرضا محبی

چهارمین دوره نظریه های زیبایی شناسی با موضوع زیبایی شناسی موسیقیِ شوپنهاور: کتاب "جهان هم چون اراده و تصور" در  مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار می شود.

ارائه : احمد ابراهیمی پور، دانشجوی دکتری فلسفه هنر

چهارشنبه ها ساعت 16 تا 18، به مدت 5 هفته

جلسه نخست: چهارشنبه 29 فروردین

ثبت نام در : http://www.ferdowsconferences.ir

شماره تماس و تلگرام: 09037432991


محمدرضا محبی

مدیریت فناوری اطلاعات