اطلاعیه نام نویسی سفر شمال(ویژه زوج های دانشجو)

شنبه 18 فروردین 1397 اطلاعیه
محمدرضا محبی

زوج های دانشجو می توانند جهت نام نویسی و حضور در سفر آموزشی، فرهنگی شمال (طرح ملی همسفر تا بهشت) به سایت زیر مراجعه نمایند:

http://nahadp8.ir/nahad/ezdevaj96/karvan

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می توانند به  سایت ستاد ازدواج استان خراسان رضوی به آدرس

http://nahad.mums.ac.ir/index.php/setad-ezdevaj-ostan

و کانال تلگرامی ستاد ازدواج دانشجویی  

 http://t.me/setad_ezdevaj

مراجعه کنند.

 


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات