اطلاعیه جشن فارغ التحصیلی

پنجشنبه 10 اسفند 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

به اطلاع دانش آموختگان علاقمند به شرکت در جشن فارغ التحصیلی می رساند به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجویان، مراسم جشن فارغ التحصیلی امسال برگزار نخواهد شد.
زمان برگزاری جشن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.


محمدرضا محبی

مدیریت فناوری اطلاعات