اطلاعیه سیستم تغذیه

شنبه 21 بهمن 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

توزیع غذای دانشجویی از روز دوشنبه 96/11/23 آغاز خواهد شد.

 

 در صورت فعال نبودن کارت دانشجویی برای سیستم تغذیه به امور دانشجویی مراجعه کنید.

چند نکته مهم:

شارژ حساب تغذیه از طریق پرتال دانشجویی بخش تغذیه زیرگزینه پرداخت الکترونیکی امکان پذیر است.

تحویل غذا تنها با داشتن کارت دانشجویی امکان پذیر می باشد.

قیمت هر پرس غذا برای دانشجویان در صورت رزرو تا ساعت 24 روز قبل 2500 تومان محاسبه می گردد؛ اگر دانشجویی غذا رزرو نکرده باشد در صورت وجود غذا با کسر مبلغ 3500 تومان از شارژ تغذیه می تواند غذا دریافت نماید.

توزیع غذا در سلف مؤسسه از ساعت 13 شروع و خاتمه آن ساعت 15:30 می باشد.

دانشجویانی که غذا رزرو نموده اند، اگر پس از ساعت توزیع غذا به سلف مراجعه کنند ، ژتون غذای آنان باطل شده و مبلغ آن به هیچ عنوان قابل برگشت نمی باشد.

عدم دریافت غذا توسط دانشجو به منزله منقضی شدن رزرو بوده و وجه آن مسترد نخواهد شد.

در ایام امتحانات، تعطیلات بین ترم، روزهای جمعه و تعطیلات رسمی ارائه غذا امکان پذیر نمی باشد.


محمدرضا محبی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات