تقویم آموزشی نيمسال تابستان سال تحصيلي 98-97

پنجشنبه 6 تیر 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

تقویم آموزشی نيمسال تابستان  سال تحصيلي 98-97 مؤسسه  آموزش عالي فردوس

  • انتخاب واحد اينترنتی تحت وب       از 98/04/15         لغایت     98/04/18
  • انتخاب واحد از ساعت 9 آغاز می شود.
  • شروع کلاسها(درصورت به حدنصاب رسیدن)             98/04/22
  • پايان کلاسها                                                           98/05/24
  • امتحانات                        از     26/05/98                  لغايت          98/05/30
  • آخرین مهلت ارائه پروژه و کارآموزی                     98/06/15
  • انتخاب واحد حضوری امکان پذیر نمی باشد.

 

                                                            معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 تقویم آموزشی تابستان98-97.pdf 6 پنجشنبه تیر 1398 دانلود