اطلاعیه پذیرش کارآموز

دوشنبه 27 خرداد 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در ترم تابستان جاری درس کارآموزی را انتخاب خواهند نمود، می رساند سازمان تامین اجتماعی شعبه بهار مشهد، به تعدادی کارآموز نیاز دارد.

علاقه مندان حداکثر تا سوم تیر ماه به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه موسسه- طبقه سوم ساختمان اداری آقای منوچهری مراجعه نمایند.

 تقدم با دانشجویان کامپیوتر، مدیریت و حسابداری می باشد.