برنامه زمانبندی ژوژمان ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

دوشنبه 20 خرداد 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

جهت مشاهده برنامه زمانبندی ژوژمان های نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 گروه های مختلف آموزشی به فایل های پیوست زیر مراجعه نمایید.


ردیف نام فایل تاریخ ثبت دانلود
1 برنامه ژوژمان های پایانی نیمسال دوم 98 – 97 رشته گرافیک وارتباط تصویری .pdf 20 دوشنبه خرداد 1398 دانلود
2 برنامه ژوژمان های پایانی نیمسال دوم 98 – 97 رشته معماری.pdf 20 دوشنبه خرداد 1398 دانلود
3 برنامه ژوژمانهای پایانی نیمسال دوم 98 – 97 رشته نقاشی.pdf 20 دوشنبه خرداد 1398 دانلود