صدور دفترچه بیمه سلامت برای دانشجویان غیرایرانی

شنبه 28 اردیبهشت 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در موسسه آموزش عالی فردوس که متقاضی دفترچه بیمه سلامت می باشند، جهت ثبت اطلاعات و گرفتن کد شناسایی فراگیر خود و افراد تحت تکفل، لازم است کپی صفحه اول گذرنامه را حداکثر تا تاریخ 10 خرداد 98 به امور دانشجویی  ارائه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی خانم فرخ پور واقع در طبقه اول ساختمان اداری مراجعه نمایید.