دسترسی به پایگاه زدنیZednee.io

شنبه 14 اردیبهشت 1398 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

"زدنی" به نشانی Zednee.io در چارچوب قوانین و مقررات جهانی و ملی و با نگه داشت حقوق و مالکیت مادی و معنوی پدیدآوران، بیش از 100000000 مدرک علمی و فنی انگلیسی و فارسی را دربردارد.

Zednee اساساً با هدف سهولت دسترسی به متون دسترسی آزاد داوری شده ایجاد شده است. این درگاه با ایجاد محیطی لذت بخش چالش هایی که پژوهشگران و دانشجویان در دسترسی سنتی به متون مرتبط و باکیفیت دانشگاهی دارند را مرتفع می سازد.

بیشتر این مدارک را ناشران بزرگی مانند Wiley, IEEE, Elsevier و EBSCO داوری کرده اند. اینک و با این خدمت میلیونها مقاله از 20000 نشریه معتبر دارای فرایند داوری، پایان نامه ها و رساله های بسیار، مقاله های بی شمار از همایش های علمی و مانند آنها در "زدنی" به آسانی و رایگان در دسترس کاربران ایرانی است.

لازم به ذکر است که برای جستجو در این پایگاه باید ثبت نام کنید. راهنمای ثبت نام و جستجو نیز در صفحه ویدئوهای آموزشی قرار دارد.