کارگاه نظری و عملی "طراحی و رخداد دیدن"

شنبه 13 بهمن 1397 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

گروه نقاشی موسسه آموزش عالی فردوس کارگاهی با عنوان طراحی و رخداد دیدن در روزهای پنجشنبه برگزار می کند.
▪️طراحی و رخداد دیدن به آموزش طراحی تحلیلی برمبنای روابط ساختاری فرم و شهود خودانگیخته می پردازد.
▪️رخداد دیدن تلاش برآن دارد تا هنرجو با مفاهیم و مقولات فرم به خوبی آشناشود و با تحلیل انتقادی بتواند نگاه خود را شکل دهد.
▪️رخداد دیدن در طراحی مداخله می کند تا قواعد دیدنِ وضعیت موجود را تغییر دهد.
▪️رخداد دیدن به نشانه ها و کنش های دیداری می پردازد و طراحی را با دو مفهوم فضا و زمان مد نظر قرار می دهد.

شروع کلاس پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶تا۱۸، کلاس ۱۰۴

برای ثبت نام به سایت ferdowsconferences.ir مراجعه نمایید.