نمایشگاه کتابهای تخصصی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

پنجشنبه 15 آذر 1397 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری نمایشگاه کتاب های تخصصی  از 17 لغایت 22 آذرماه در سالن مطالعه مؤسسه برای اساتید و د انشجویان گرامی برپا شده است.


فروغ فرخ پور