نمایشگاه نقاشی با عنوان رویش آثار استاد رضایی فرسنگی

چهارشنبه 14 آذر 1397 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

نمایشگاه نقاشی با عنوان ریزش

آثار هنرمند گرامی: استاد رضایی فرسنگی

۱۷ لغایت۲۲ آذر -نگارخانه چهارسوق

 


فروغ فرخ پور