اطلاعیه واریز الباقی شهریه نیمسال اول 98-97

چهارشنبه 14 آذر 1397 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

قابل توجه دانشجویان محترم:

با توجه به فرارسیدن تاریخ ارزشیابی اساتید و اخذ کارت ورود به جلسه نیمسال اول 98-97 از طریق سیستم دانشجوئی، خواهشمند است الباقی شهریه (بدهی) خود را از کارنامه مالی استخراج وحداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۰/۰۳ واریز فرمایند.

بدیهی است از تاریخ فوق(۹۷/۱۰/۰۳)دانشجوئی افراد بدهکارمسدود ومسئولیت آن به عهده  خود دانشجو بوده واین موسسه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

مدیریت امور مالی موسسه فردوس