غرفه موسسه آموزش عالی فردوس در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری مشهد

یکشنبه 11 آذر 1397 اطلاعیه
فروغ فرخ پور

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

از اساتید و دانشجویان گرامی دعوت می شود با حضور فعال و پویای خود از غرفه مؤسسه حمایت نمایند.

 سرویس ایاب و ذهاب در روزهای برگزاری نمایشگاه همه روزه از ساعت 15:30 (حرکت از مؤسسه) و 19:30 (برگشت از نمایشگاه ) برای اساتید و دانشجویان گرامی مهیا است.

زمان : 12 لغایت 15 آذرماه 97 ساعت 10 الی 19
مکان : نمایشگاه بین المللی مشهد – سالن فردوسی- غرفه مؤسسه آموزش عالی فردوس