فراخوان همکاری هنری بوستان ملت

سه شنبه 22 آبان 1397 اطلاعیه
محمدرضا محبی

مجموعه بوستان ملت در راستای تحقق شعار راهبردی خود "بوستان ملت، پیوندگاه محیط زیست، فرهنگ و سلامت" در نظر دارد امکان حضور هنرمندان و انجام فعالیت های هنری را تسهیل نموده و در جهت ترویج و گسترش هنر در جامعه گام بردارد.

در این راه مجموعه بزرگ بوستان ملت آمادگی هرگونه همکاری ، فراهم کردن امکان حضور و تعامل متقابل با مؤسسه آموزش عالی فردوس را دارد.

در این زمینه به فراخور هر فصل و ذوق هنرمندان و هنرجویان در رشته های هنرهای تجسمی و آثار حجمی، گرافیک، عکاسی و دیگر موضوعات پذیرای دستان زیبایی آفرین هنرمندان خواهد بود.

اساتید و دانشجویان علاقمند می توانند جهت دریافت معرفی نامه به خانم قاسمی کارشناس امور دانشجویی مراجعه نمایند.