نمایشگاه کتاب و مجلات

یکشنبه 21 آبان 1396 اطلاعیه
محمدرضا محبی

نمایشگاه کتاب و مجلات (علمی و تخصصی) از 24 الی 30 آبان 96 در ساختمان اداری موسسه برگزار می شود.


محمدرضا محبی

مدیریت فناوری اطلاعات