بخشنامه جدید وزارت علوم در خصوص مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان جهت ثبت نام

دوشنبه 16 مهر 1397 اطلاعیه
محمدرضا محبی

قابل توجه پذیرفته شدگان در آزمون های ( سراسری و کاردانی به کارشناسی) که به دلیل عدم دریافت مدرک مقطع قبلی قادر به ثبت نام نبودند می رساند، با توجه به دستور العمل وزارت علوم چنانچه داوطلبان مذکور مدرک مقطع قبلی خود را حداکثر تا بهمن 97 اخذ نمایند،

می توانند از نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 جهت ادامه تحصیل اقدام نمایند.

لطفا جهت تکمیل روند ثبت نام به اداره آموزش مراجعه فرمایید.