آیین معارفه دانشجویان نو ورود

یکشنبه 15 مهر 1397 اطلاعیه
محمدرضا محبی

آیین معارفه دانشجویان نو ورود دوشنبه 16 مهرماه 97  ساعت 8 صبح با حضور شهردار محترم شهر مشهد مقدس جناب آقای تقی زاده خامسی برگزار می شود.

حضور کلیه دانشجویان ورودی مهرماه 97 در این جلسه الزامی است.


محمدرضا محبی

مدیریت فناوری اطلاعات