آیین معارفه دانشجویان نو ورود

یکشنبه 15 مهر 1397 اطلاعیه
محمدرضا محبی

آیین معارفه دانشجویان نو ورود دوشنبه 16 مهرماه 97  ساعت 8 صبح با حضور شهردار محترم شهر مشهد مقدس جناب آقای تقی زاده خامسی برگزار می شود.

حضور کلیه دانشجویان ورودی مهرماه 97 در این جلسه الزامی است.