برگزاری جلسه سالیانه دانشجویان با معاونت وظیفه عمومی خراسان رضوی

یکشنبه 15 مهر 1397 اطلاعیه
محمدرضا محبی

نشست و گفت و گو سالیانه دانشجویان با معاونت وظیفه عمومی خراسان رضوی در روز دوشنبه 16 مهرماه 97 در موسسه آموزش عالی شاندیز برگزار می شود.

مکان : ابتدای جاده شاندیز-خیابان مدرس-مدرس5-بولوار دانشگاه-دانشگاه 10

 


محمدرضا محبی

مدیریت فناوری اطلاعات