مشاوره دینی - تربیتی (سال تحصیلی 98-97)

دوشنبه 2 مهر 1397 اطلاعیه
محمدرضا محبی

مشاوره دینی - تربیتی (سال تحصیلی 1398-97)

در  حوزه ازدواج- ارتباط مؤثر- بایدها و نبایدهای فضای مجازی

مسائل شرعی - راه های کسب نشاط در زندگی - دوست و دوست یابی

پاسخ گویی به شبهات دینی و ...

 توسط حجت الاسلام عظیمی از اساتید حوزه علمیه مشهد و امام جماعت مؤسسه فردوس

روزهای حضور پاسخ گویی: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه بعد از نماز ظهر و عصر

مکان: ساختمان شماره1 - دفتر مدیریت فرهنگی (طبقه همکف)

 

                                                                                                                   مدیریت فرهنگی مؤسسه آموزش عالی فردوس