اخبار

شنبه 15 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی - کارگاه نقاشی 1با محوریت طبیعت بی جان

ژوژمان کارگاه نقاشی 1_گروه کارشناسی نقاشی با محوریت طبیعت بیجان - زیر نظر استاد مسعود رستگار. مباحث اصلی ترم : تلاش بر آن بوده تا دانشجویان درک بهتری از تعدد رنگ و ...


شنبه 15 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی-کارگاه طراحی سطح دو 3(طراحی چهره)

ژوژمان کارگاه طراحی سطح 2گروه نقاشی(طراحی چهره) زیرنظر استاد طاهر موسوی مباحث اصلی ترم؛ تمرین تناسبات و شناخت ساختار در چهره تشخیص و تفکیک حوزه نور و سایه، ...


شنبه 15 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی - کارگاه طراحی سطح 1

ژوژمان کارگاه طراحی سطح 1 گروه نقاشی زیرنظر استاد طاهر موسوی مباحث اصلی ترم: آشنایی با اصول طراحی و نگاه هنرمندانه تمریناتی در جهت توجه و تشخیص درست تناسبات و ...


پنجشنبه 13 دی 1397
آموزش و تحصیلات تکمیلی

برگزاری کارگاه آموزشی گرافیک ویژه دبیران هنر استان خراسان رضوی

کارگاه آموزشی یک روزه گرافیک ویژه دبیران هنر آموزش  و پرورش روز پنج شنبه 13 دی ماه در مؤسسه آموزش عالی فردوس برگزار ...


یکشنبه 9 دی 1397
پژوهش و فناوری

اضافه شدن مجموعه 85 جلدی کامل فصلنامه تخصصی هنر به منابع کتابخانه مؤسسه

مجموعه 85 جلدی کامل فصلنامه تخصصی هنر به منابع کتابخانه مؤسسه اضافه ...