اخبار

دوشنبه 3 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( کارگاه نقاشی1-)

گزارش تصویری از ژوژمان هایگروه نقاشی ( کارگاه نقاشی1- زیر نظر استاد ...


دوشنبه 3 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( کارگاه مبانی هنرهای تجسمی 2)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی(کارگاه مبانی هنرهای تجسمی 2_ زیر نظر استاد ...


دوشنبه 3 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( کارگاه نقاشی 2)

گزارش تصویری از ژوژمان های گروه نقاشی ( کارگاه نقاشی 2_ زیر نظر استاد صدری ...


دوشنبه 3 تیر 1398
صفحه اصلی

نشست تخصصی رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی خراسان رضوی با مشاور عالی مقام معظم رهبری و ریاست هیأت های امنا و مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی کشور

نشست تخصصی رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی خراسان رضوی با جناب آقای دکتر ولایتی- مشاور عالی مقام معظم رهبری ریاست هیأت های امنا و مؤسس دانشگاه آزاد ...


یکشنبه 2 تیر 1398
آموزش و تحصیلات تکمیلی

گزارش تصویری از اجرای نهایی گروه موسیقی( هم نوازی 2)

گزارش تصویری از اجرای نهایی گروه موسیقی( هم نوازی 2- زیر نظر استاد ...