اخبار

شنبه 22 اردیبهشت 1397
پژوهش و فناوری

«حمایت از کالای ایرانی» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است

دبیر کمیته علمی همایش ملی مدیریت گفت: تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. سمیه محبی در افتتاحیه همایش ملی مدیریت و ...


شنبه 22 اردیبهشت 1397
پژوهش و فناوری

مرکز رشد موسسه آموزش عالی فردوس به زودی افتتاح خواهد شد

سرپرست مؤسسه آموزش عالی فردوس گفت: موسسه آموزش عالی فردوس در شاخه هنر سال‌هاست که فعالیت می‌کند، این در حالی است که دانشگاه‌هایی چون دانشگاه فردوسی مشهد، که ...


شنبه 22 اردیبهشت 1397
پژوهش و فناوری

کسب و کار در فضای الکترونیکی مستلزم توجه به سلیقه مشتری است

فرماندار مشهد گفت: کسب و کار در فضای الکترونیکی مستلزم توجه به سلیقه مشتری است. محمدرحیم نوروزیان در افتتاحیه همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد ...


شنبه 22 اردیبهشت 1397
پژوهش و فناوری

برگزاری همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیک در مشهد

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی توسط موسسه آموزش عالی فردوس برگزار شد. سرپرست موسسه آموزش عالی فردوس و دبیرکل این همایش گفت: از 105 ...


چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
پژوهش و فناوری

نشست هفتگی هنر و ادبیات با موضوع سیر تحلیلی مکاتب دوران میانه نگارگری ایرانی

در ادامهٔ سلسله نشست‌های هفتگی هنر و ادبیات در قطب علمی دانشگاه فردوسی مشهد که با حضور استاد دکتر محمدجعفر یاحقی و علاقمندان به هنر نگارگری برگزار شد، امیر اقبال ...