اخبار

پنجشنبه 27 مهر 1396
فرهنگی و دانشجویی

جلسه دفتر نظارت بر خوابگاههای غیردولتی مشهد با حضور مدیران خوابگاههای غیردولتی مشهد

جلسه دفتر نظارت بر خوابگاههای غیردولتی مشهد با حضور مدیران خوابگاههای غیردولتی مشهد در موسسه آموزش عای فردوس برگزار ...


پنجشنبه 27 مهر 1396
فرهنگی و دانشجویی

فراخوان چهارمین دوره سوگواره بین المللی نگاه عاشورایی

اطلاعات بیشتر در سایت زیر می باشد ...